1868

- sprzedaż majątku krewnemu – Arturowi Dzierzbickiemu

1862 – 1872

- pobyt Marii Konopnickiej w Bronowie

 1873

 - sporządzenie aktu sprzedaży i osadzenie zarządców – Antoniego i Jana Nowickich
1902 - rozebranie starego modrzewiowego budynku i budowa nowego, murowanego

do 1939

- gospodarowanie braci Krzymuskich

 

- okres II wojny światowej - siedziba Niemców

1944 – 1979

- funkcjonowanie pełnej siedmioklasowej, a potem ośmioklasowej szkoły podstawowej

1960

- utworzenie Izby Pamięci Poetki z inicjatywy prof. Haliny Sławińskiej

1979 – 1997

- klasy I – III

1984

- wpisanie Dworku do rejestru zabytków nieruchomych województwa sieradzkiego

1994

- powstanie Muzeum Oświatowego jako Filii Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu

1997 – 1998

- klasa „O”

1998

- wpisanie parku o dużych walorach przyrodniczo – krajobrazowych do rejestru zabytków   województwa sieradzkiego

11.07.2000

- uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego placówka zyskuje nazwę: Filia Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu ze zbiorami specjalnymi
2008 - Dworek otrzymuje Medal „Pro publiko bono” im. Sabiny Nowickiej za ważną działalność kulturalną i oświatową, za twórcze propagowanie dorobku M. Konopnickiej

2008 – 2009

- kompleksowa modernizacja Dworku

2019

- pozytywna weryfikacja projektu „Maria Konopnicka inspiracją kulturową województwa łódzkiego w budżecie obywatelskim „Łódzkie na plus 2020”

 

Kierownicy:

  • 1994 - 1997 - Anna Dzierzgowska
  • 1997 - 2002 - Wiesław Sawicki
  • 2002 - 2007 - Adam Binder 
  • 2007 - 2020 - Lilla Organek
  • 2020 - nadal - Renata Lasocka

Dziś w Dworku znajdują się 2 izby muzealne: Izba Pamięci M. Konopnickiej i Izba Zbiorów Oświatowych oraz Izba Wystaw Czasowych.

Filia Biblioteki Pedagogicznej w Bronowie jest integralną częścią Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu. Cele i zadania, które realizuje placówka są zawarte w Statucie Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu.